Mūsų teikiamos paslaugos


Pastatų ūkio techninė ir funkcinė priežiūra

Elektros ūkio priežiūra

Šilumos ūkio priežiūra


Bendro naudojimo patalpų priežiūra

Aplinkos teritorijos priežiūros darbai

Vandentiekio ir nuotekų ūkio priežiūra


Patalpų nuoma – administravimas

Sandėliukų eksploatavimas

mokestis už elektros, gaisrinės signalizacijos sistemų funkcionavimo užtikrinimą.

Elektra bendram naudojimui

mokestis už elektrą bendriems poreikiams pagal paslaugos teikėjo įkainius.

Vanduo bendram naudojimui

mokestis už vandenį bendro naudojimo reikmėms (valymui, laistymui ir pan.).

Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra

mokestis už šildymo ir karšto vandentiekio sistemų bei sudedamųjų komponentų (stovai, kolektoriai, jungtys, ventiliai, nuorinimo mechanizmai, šiluminė izoliacija) funkcionalumo palaikymą (nuo šilumos punkto iki abonento/gyventojo skaitiklio) techninę priežiūrą bei gedimų ir avarijų šalinimo organizavimą, pagal nustatytus teisės aktuose reikalavimus ir darbų periodiškumus. Už techninės dokumentacijos ruošimą, pildymą ir ataskaitų teikimą valstybinėms institucijoms.

Šilumos punkto eksploatavimas

mokestis už šilumos punkto techninę priežiūrą ir profilaktiką, ekonomiškų šiluminio mazgo parametrų palaikymą, paruošimą šildymo sezonui, šilumokaičių plovimus, įvadinių apskaitos prietaisų rodmenų nurašymus ir pateikimus. Už techninės dokumentacijos ruošimą, pildymą ir ataskaitų teikimą valstybinėms institucijoms.

Bendro naudojimo patalpų valymas

mokestis už laiptinių drėgną valymą, liftų valymą ir poliravimą, šilumos punkto, vandens apskaitos mazgo, kitų techninių patalpų valymą.

Namo konstrukcijų ir inž. sistemų technnė priežiūra (eksploatavimas)

mokestis už pastato konstrukcijų technines būklės stebėjimą, vertinimą, defektų fiksavimą ir jų pašalinimo organizavimą. Taip pat už bendro naudojimo inžinierinių sistemų (elektros ūkis, vandentiekis ir nuotekos, praėjimo ir pravažiavimo kontrolės sistemos, langų, durų bei durų furnitūros) techninę priežiūrą bei gedimų ir avarijų šalinimo organizavimą, pagal nustatytus teisės aktuose reikalavimus ir darbų periodiškumus. Už techninės dokumentacijos ruošimą, pildymą ir ataskaitų teikimą valstybinėms institucijoms.

Priešgaisrinių sistemų priežiūra (eksploatavimas)

mokestis už pastate esančių priešgaisrinių sistemų (priešgaisrinė signalizacija, gaisro gesinimas, dūmų šalinimas ir viršlėgio sudarymas) bei gesinimo invertoriaus techninę priežiūrą bei gedimų ir avarijų šalinimo organizavimą, pagal nustatytus teisės aktuose reikalavimus ir darbų periodiškumus. Už techninės dokumentacijos ruošimą, pildymą ir ataskaitų teikimą valstybinėms institucijoms.

Individualių skaitiklių rodmenų nurašymas ir deklaravimas

mokestis už šilumos, karšto ir šalto vandens individualių skaitiklių rodmenų nuskaitymą ir deklaravimą.

Kaupiamosios lėšos

kaupiamojoje sąskaitoje kaupiamos butų ir patalpų savininkų lėšos remonto ar renovacijos darbams pagal LR Vyriausybės nutarimą.

Papildomi darbai

mokestis už patalpų ir teritorijos fizinę apsaugą, atskirus darbus savininko patalpose (santechniko, elektriko, staliaus ir kt.).

Teritorijos priežiūra

mokestis už kiemo šlavimą ir šiukšlių rinkimą, konteinerių stovėjimo vietų tvarkymą, vejos priežiūrą, sniego valymą įėjimo zonose, praėjimo takuose, įvažiavimuose į automobilių stovėjimo aikštelę, barstymą smėlio-druskos mišiniu.

Patalpų nuoma – administravimas

Bendrojo naudojimo objektų administravimas, su bendrąja nuosavybe susijusių savininkų priimtų sprendimų vykdymas, savininkų interesų atstovavimas, dokumentacijos, susijusios su namo bendrosiomis reikmėmis, rengimas, pildymas ir saugojimas. Ilgalaikės bei trumpalaikės patalpų nuomos administravimas bei su tuo susijusių paslaugų valdymas.